Dekarbonizacja przemysłu – co to za proces?

Zajrzyj tutaj po więcej informacji o kogeneracji.

Wraz z rozwojem przemysłu nastąpił nagły wzrost zapotrzebowania na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, jak również poczucie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że firmy poszukują pionierskich rozwiązań, które nie tylko zredukują wydatki poniesione na działalność, ale także przyczynią się do powstrzymania szkodliwego ich oddziaływania na otoczenie.

Metody dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej przemysłu poprzez wdrażanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie źródeł energii, przykładowo poprzez minimalizację zużycia gazu i węgla czy zwiększenie udziału elektryfikacji. Osiągnąć te cele można za sprawą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, lub trigeneracja, gdzie prócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego produkowane jest również zimno.

W licznych obszarach przemysłu osiągalne jest również korzystanie z “czystej energii”, a więc energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana na rozmaitych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie nieodwracalnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a następnie ponowne jej użycie przynosi z czasem poważne oszczędności, a także skutkuje zmniejszeniem się śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W dobie ogólnej świadomości szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko, a także wiedzy, iż złoża paliw kopalnych za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, bo jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dziesięcioleciach. Nakierowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to optymalna metoda do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Oczywiście, zastosowanie tego rodzaju procesów wymaga poniesienia poważnych kosztów, jednak w końcowym rozrachunku zysk jaki one zapewniają, pod każdym względem je równoważą. Oszczędności związane z ograniczeniem wydatków ponoszonych na zakup energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Natomiast zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na ekosystem to już zysk dla całej ludzkości.

Adres firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10