kontenery na odpady, kontenery na śmieci

Rodzaje kontenerów na odpady

Nie wszystkie odpady powinny trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z przechowywaniem i transportem odpadów. Aby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania i transportu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Ich załadunek usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu transportują do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]