Co to jest metoda kasowa?

Sprawdź więcej szczegółów o metodzie kasowej na https://bit.ly/3KgpdQL.

Właściciele firm przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta płatności.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na zachowanie płynności finansowej firmy

Brak pojawienia się na koncie opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za zrealizowane usługi bądź dostarczone towary. Jeśli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet świetnie radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w rezultacie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na uwadze wskazany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeśli więc sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne oznaczanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga ciągłego pilnowania otrzymywanych należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim biznesom przez obsługujące je biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do stałego ich śledzenia, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wysyłają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy kilkuset fakturach monitoring wpłat wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje minimalizację ryzyka pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]