Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Zamów badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała.

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju badaniom. Są one konieczne w przypadku kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Widać więc, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do groźnego wypadku.
Celem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. Podczas badań ważny jest wiek kierowcy, bo badane parametry słabną wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co 5 lat, ale gdy ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są poddawać się badaniom corocznie.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]