badania operatorów Bielsko, badania operatorów Bielsko Biała

Co mają na celu psychologiczne badania operatorów maszyn?

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się ze żmudną i wyjątkowo wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Jak się jednak okazuje takie badania znajdują również zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: czy trzeba się ich bać?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Liczy się dokładność oraz szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe mają największe znaczenie w przypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy dana osoba będzie umiała w dość szybki sposób reagować na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają także predyspozycje do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu oraz widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w przypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może wykonać wyłącznie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można stracić uprawnienia do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]