Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Więcej o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się Polski na biznes z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze wykonują multum zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, iż w internecie bez problemu można znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, nadal nie dorównają one zawodowym tłumaczom, bo skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko wymagane, przykładowo jeżeli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak z grubsza oszacować cenę tłumaczenia. Od czego wobec tego zależny jest koszt przekładu?

Czynniki mające wpływ na ostateczną cenę przekładu

Końcową cenę przekładu tekstu kształtują przytoczone niżej elementy:
1. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o kilkadziesiąt procent tańszy niż tłumaczenie na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (angielski, niderlandzki) czy romańskich (hiszpański, włoski) będzie najczęściej tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie tematy. Przekład kontraktów handlowych, dysertacji medycznych czy prac akademickich kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej branży, ale również stosowną wiedzę, aby właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu karygodnych pomyłek.
4. Termin zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy szykować się na wyższy koszt.

Przekład poświadczony a zwykły

Trzeba zaznaczyć, że tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy bądź świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy tłumaczenie powstało z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli zwykle określają sztywny cennik za translację najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, z kolei w przypadku nieodzowności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]