Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Dalsze informacje o badaniach wysokościowych Bielsko na www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się jedynie poznawaniem relacji swoich pacjentów z otoczeniem. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy ocenianiu predyspozycji do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne wykonywane są m.in w stosunku do osób zamierzających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: co się na nie składa?

Badania wysokościowe tak naprawdę wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawą są testy inteligencji, osobowościowe, temperamentu. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić chociażby zdolność do koncentracji uwagi oraz szybkość reakcji. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak wirometr, stereometr oraz aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują również wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem w stu procentach szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji niczemu nie służy.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]