Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Nie posiadasz wiedzy w tym temacie? Skontaktuj się z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Kraków.

Ubiegłe lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia nauki bądź pracy w Polsce.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Białorusi czy Ukrainy. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. Dlatego by pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]