Kurs – pierwsza pomoc

W Polsce każdego roku ginie parę tysięcy osób tylko z tego powodu, że świadkowie zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki pogotowia . Odpowiedzią na takie niechlubne dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia życia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednakże nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy omawiane w czasie kursu, są uzależnione od ustaleń organizatora z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy zawału mięśnia sercowego.